Obecná pravidla pořádání soutěží www.kotlant.cz 

poukazka

 

SOUTĚŽ o voucher na 200,-Kč do bazárku
jezdeckého oblečení www.kotlant.cz

 

Co musíte udělat?

-> Objednat a zaplatit zboží na bazárku jezdeckého

oblečení www.kotlant.cz v minimální hodnotě zboží 200,-Kč


Soutěž začíná 1.3.2020 v  6:00 h. a končí 31.3.2020 v 12:00h. - vylosováním výherce,
který bude zveřejněn do pod tímto příspěvkem a o výhře vyrozuměn na e-mail.

 

Přejeme hodně štěstí
------------
Pravidla soutěže se mohou kdykoliv v průběhu soutěže změnit, nebo může být soutěž předčasně ukončena.

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splňuje stanovené podmínky. Zapojením do soutěže dává každý účastník souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže. Dodržujeme obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Zvolení výherce soutěže je časově omezeno. Účast v soutěži není zpoplatněna a vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel, podmínek i trvání soutěže, a to bez náhrady. Všechny změny nabývají platnosti po zveřejnění. Pokud soutěžící odvolá souhlas o zpracování osobních údajů, bude ze soutěže vyřazen. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži. Každý výherce bude kontaktován v komentářích pod soutěžním příspěvkem, nebo prostřednictvím soukromé zprávy.

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen.

Každý účastník potvrzuje, že se seznámil s jejími pravidly a plně s nimi souhlasí. Pokud je poruší, ztrácí právo na udělení výhry, nebo účasti v soutěži.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Tato závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže.

Voucher slouží pro slevu, - nebo na nákup, ne pro platbu dopravy.

                                           28.2.2020

 

contents ©2020 www.kotlant.cz | Standa-David.com